Et lys er blevet tændt for:

Lene Baj Rasmussen

Min elskede mor Lene Baj Rasmussen

Hej mor.! Jeg elsker dig mere og mere selvom du ikke längere findes blandt os på rigtigt, men du vil altid väre her hos mig. Jag snakker og spörger dig tit tilråds og tror på at du giver mig de svar som er rigtige. Du var et meget godt menneske, som altid tänkte på andre fremfor dig selv, derfor skulle du op og hjälpe med at välge i himmlen. Jeg savner dig hver dag. Du lärte mig at väre den som jeg er idag. Men jeg havde väret glad for om jeg kunne have givet dig et kys engang imellem, men sådan skulle det ikke väre, det må jeg göre når vi engang ses igen. Jeg har idag 3 dejlige unger, du nåede desväre bare at se 2 af dem, men Oliver kan godt huske dig. Han syntes du var söd og fin, det siger han tit og så var han bare 3 år gammel, da du blev revet bort fra dem som elsker dig mest. Mor, du er den bedste jeg elsker dig......Din datter Maibritt

Maibritt Jersby
februar 16, 2009