6. Patienklagenævnets afgørelse

Så har vi fået afgørelsen fra patientklagenævnet vedr. lægevagten som var skyld i at Dennis´død.
Han blev frikendt. Var egentlig også det vi havde forventet. For det er så svært at få en inden for sundhessystemet straffet for deres fejl.. Og vi kan ikke anke afgørelsen.

Men kan ikke forstå hvordan de kunne frikende ham når de i deres afgørelse ikke gør andet end at kritisere ham for de forskellige § som han har overtrådt.. Han har lavet så mange fejl i den manglende behandling af Dennis.Han kunne have reddet hans liv hvis han havde taget hans job alvorlig som han burde.

Men en ting er der dog kommet ud af det. Hans navn vil blive offentliggjot på patientklagenævnets hjemmeside. Med hans fulde navn, titel og autidionsid..
Men hold op hvor er jeg dog vred, frustreret og ked af det over den afgørelse.. Kan virkelig ikke forstå hvordan han kan gå ustraffet fra at have taget Dennis fra mig..
Jeg har alleresmest lyst til at skrige hans navn ud over hele Danmark.

Der var været en artikel i Vejle Amts Folkeblad den 10. januar om hvad vi mener om afgørelsen.
Vi sagt ja til at komme til optagelse på QTV (Kanal4). det vil så blive vist i løbet af foråret. Vi kontakter nok også Ude og Hjemme igen..  De bragte en artikel kort efter Dennis´s død. Jeg vil bare have det her ud til så mange som muligt så vi forhåbentlig kan få råbe politikkerne op om at der er noget helt galt med loven når det gælder om at få læger dømt for deres fejl…

Vores advokat som har holdt kontakten til patienklagenævnet har afsluttet sagen, da han ikke mener han kan gøre mere. Vi skal så ud og finde en advokat som før har prøvet at føre et civiltsøgsmål mod en læge før. Vi vil så ud fra hans/hendes erfaring se om vi kan søge civiltsøgsmål. Om vi vil det eller ej så bliver vi desværre nød til at tænke på det økonomiske i det. Nytter ikke noget at vi bruger flere 100.000 kr på advokat hvis han/hun det ikke kan betale sig.

Vi vil dog gøre alt hvad vi kan for at retfærdigøre Dennis og samtidig få opmærksomhed omkring retsystemet i Danmark. Her får man en større straf når det har noget med penge at gøre end når der er mennesker indblandet.

 Afgørelsen:

Hændelsesforløb
Dennis var 16 år, da han den 3. marts 2008 blev undersøgt af sin praktiserende læge, idet han havde været syg i et par dage. Lægen undersøgte Dennis og fandt, at han havde et udslet som forsvandt ved tryk, at han havde let forhøjet infektionstal, men ikke tegn på en urinvejsinfektion. Derudover vurderede lægen, at Dennis havde influenza og mistænkte, at han også havde en komplicerende luftvejsinfektion, hvorfor han satte ham i behandling med penicillin. Dennis blev samtidig oplyst om at kontakte læge igen, hvis der ikke var bedring af hans tilstand.

Den 4. marts 2008 om aftenen kontaktede Dennis´ mor lægevagten telefonisk, da han klagede over hovedpine og smerter i nakken, ligesom han forsat var sengeliggende. Vagtlæge Morten Steen Jensen bad om, at Dennis satte sig op og satte hagen mod brystet. Dette kunne Dennis ikke på grund af smerter, og vagtlæge Morten Steen Jensen skønnede derefter, at smerterne var muskulært betinget og gav råd om smertebehandling.

Dennis´ mor fandt den 5. marts 2008 om morgenen ham død i sin seng.

Det blev efterfølgende ved en obduktion fastslået, at Dennis døde af meningitis.

Indberetningen
Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

Vagtlæge Morten Steen Jensens behandling af Dennis den 4. marts 2008.

Nævnets afgørelse af indberetningen
Vagtlæge Morten Steen Jensen har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af Dennis den 4. marts 2008.

Det skal desuden indskærpes overfor vagtlæge Morten Steen Jensen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse
Det fremgår af vagtlæge Morten Steen Jensens udtalelse til sagen, at han blev kontaktet telefonisk af Dennis´ mor, der oplyste, at han var blevet undersøgt hos sin praktiserende læge dagen før, og at lægen havde undersøgt ham og vurderet, at han havde influenza. Videre fremgår det, at Dennis´ mor kontaktede lægevagten, fordi han klagede over, at han var stiv i nakken. Det fremgår endvidere, at vagtlæge Morten Steen Jensen forsøgte, at få moderen til at få Dennis til at sætte sig op og sætte hagen imod brystet, men at han modsatte sig dette verbalt. Det fremgår derefter, at vagtlæge Morten Steen Jensen på denne baggrund vurderede, at Dennis´ smerter var muskulært betinget, og at han derfor informerede Dennis´ mor om smertebehandling samt oplyste hende om at ringe igen ved forværring.

Det fremgår af vagtlægenotatet den 4. marts 2008 kl. 19.31, at Dennis´ havde været til lægen dagen før. Videre fremgår det, at han havde influenza, samt at han nu havde fået stivhed i nakken.

Det fremgår af lægevagtens optagelse af den telefoniske henvendelse den 4. marts 2008, at vagtlæge Morten Steen Jensen bad Dennis´ mor om at undersøge, om Dennis kunne sætte hagen ned til brystet. Videre fremgår det, at Dennis svarede nej til, at han kunne sætte hagen ned til brystet uden at det gjorde ondt. Det fremgår herefter, at vagtlægen spurte, om han kunne sætte hagen ned til brystet selvom det gjorde ondt, hvilket Denis svarede, at han ikke kunne. Det fremgår endvidere, at vagtlæge Morten Steen Jensen vurderede, at når Dennis kunne svare på den måde, var det ikke nakke-rygstivhed, der var tale om. Endelig fremgår det, at vagtlæge Morten Steen Jensen herefter anbefalede smertebehandling af Dennis med Panodil, idet han i forvejen var i behandling med Ipren.

Nævnet kan oplyse, at meningitis er en hjernehindebetændelse, hvilket vil sige en betændelsestilstand i hjernens beskyttende hinder. Sygdommen meningitis kan være bakterielt betinget, eller den kan skyldes en virus. Videre kan nævnet oplyse, at de indledende symptomer ved en bakteriel meningitisinfektion er typiske ”influenzasymptomer” med høj feber omkring 38-40 grader, hovedpine, kvalme og opkastninger. Det vil i disse tilfælde være svært at vurdere, om der er tale om en influenzainfektion eller en alvorlig infektion med meningitis. I disse tilfælde vil meningitis skulle mistænkes, såfremt almentilstanden er meget dårlig. Nævnet kan endvidere oplyse, at når sygdommen udvikler sig, bliver symptomerne på en bakteriel meningitisinfektion nemmere at adskille fra andre sygdomme. Voksne bliver ofte nakkestive, således at de ikke kan bøje hovedet ned mod brystet uden stærke smerter, ligesom deres ryg kan blive helt stiv. Ved infektion med meningokokker kan der forekomme små hudblødninger, såkaldte petekkier, som tyder på, at infektionen har spredt sig til blodbanerne. Hudblødningerne er små, røde eller blårøde prikker på huden, som ikke forsvinder, når man trykker på dem, men de kan udvikle sig til større sammenflydende områder.

Det er nævnets opfattelse, at oplysning om influenza-symptomer samt stivhed i nakken, der betød, at Dennis ikke var i stand til at bøje hagen ned til brystet, entydigt krævede, at vagtlæge Morten Steen Jensen den 4. marts 2008 foranledigede, at der kvalificeret blev taget stilling til om Dennis havde meningitis. Videre er det nævnets opfattelse, at vagtlæge Morten Steen Jensen ikke indhentede yderligere og supplerende oplysninger fra moderen vedrørende Dennis´ tilstand, herunder om han havde feber, udslet, opkastninger og hvordan hans almene tilstand var, da han fik at vide, at Dennis følte sig stiv i nakken. Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at vagtlæge Morten Steen Jensens grundlag for at afslutte kontakten med Dennis´ mor var helt utilstrækkeligt, idet mistanke om meningitis ikke kunne udelukkes på det foreliggende grundlag, hvorfor vagtlæge Morten Steen Jensen burde have tilbudt Dennis´ mor en undersøgelse af drengen enten i lægevagtskonsultationen eller ved sygebesøg.

Nævnet finder herefter, at vagtlæge Morten Steen Jensen handlede væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af Dennis den 4. marts 2008.

Det skal desuden indskærpes vagtlæge Morten Steen Jensen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Mindeinformation

  • Født: 16/12/1991
  • Død: 05/03/2008
  • Fødeby: Vejle
  • Mors navn: Charlotte Pedersen
  • Fars navn:

Til minde

Gæstebog

Skriv i gæstebog

Seneste lys

  • tirsdag d.05/03Min kære dreng I dag et det...

  • mandag d.05/03Min elskede dreng I dag er det 10...

  • lørdag d.05/038 år er nu gået og savnet er ikke...

Tænd et lys Se alle lys

Næste mærkedag

  • 16/12/23: 32 års fødselsdag

Del dette minde

Fortæl andre om mindet for Dennis D M Pedersen.


Mindet.dk hoej.dk a/s cvr 29192715 Borupvang 3 2750 Ballerup Tlf. 9674 6200 Facebook Send mail